Zorgverzekeringsstelsel

Sinds 1 januari 2006 kent Nederland een nieuw zorgverzekeringsstelsel, één zorgverzekering met een wettelijk omschreven basispakket. Naast dit basispakket bieden zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen aan.

Het stelsel is ingedeeld in de volgende 3 compartimenten:

  1. Eerste compartiment: AWBZ
  2. Tweede compartiment: basismedische zorg, o.b.v. Zorgverzekeringswet (voor iedereen verplicht.
  3. Derde compartiment: aanvullende verzekeringen, minder noodzakelijk geachte vormen van zorg ( niet voor iedereen verplicht)

Eerste compartiment

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), ingevoerd in 1968, is in het leven geroepen om alle inwoners van Nederland te verzekeren tegen zware medische risico’s, die op individuele basis onbetaalbaar zouden zijn. Dit zijn in veel gevallen chronische aandoeningen. Het gaat hier om zaken als thuiszorg, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Deze verzekering is verplicht voor alle Nederlanders. Daarnaast wordt vanaf 2007 de huishoudelijke zorg geregeld vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO heeft tot doeleen ieder zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij. Hieronder valt bijvoorbeeld fysiotherapie in een verpleeghuis.

Tweede compartiment

Sinds 1 januari 2006 kent Nederland een nieuw stelsel van zorgverzekeringen in het tweede compartiment. De nieuwe zorgverzekering bevat een wettelijk vastgesteld basispakket, met alle noodzakelijke zorg. Dit is geregeld in de zorgverzekeringswet. De nieuwe zorgverzekering kent een verzekeringsplicht, een acceptatieplicht en een uniforme premie per verzekeraar. Vanwege de acceptatieplicht en uniforme premiestelling is het noodzakelijk, dat de zorgverzekeraars de hoge risico’s en daarmee de hoge kosten, kunnen delen.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  • Fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e  behandeling
  • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).

Derde compartiment

Wordt gevormd door de aanvullende verzekering, die men vrijwillig en in aanvulling op de zorgverzekering kan afsluiten. De inhoud van de pakketten varieert sterk, evenals de premies en de eventuele eigen risico’s.

De aanvullende verzekering vergoed dus de rest van de fysiotherapie, buiten de fysiotherapie vermeld in het tweede compartiment. Ook de eerste 20 behandelingen fysiotherapie voor chronische aandoeningen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

vergoeding

  OPENINGSTIJDEN

Maandag 07:30 – 19:00
Dinsdag 08:00 – 19:00
Woensdag 07:30 – 18:00
Donderdag 08:00 – 19:00
Vrijdag 07:30 – 19:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

  +31(0) 495 520 313