Vergoedingen

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt de behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed. Hoe groot uw vergoeding is, kunt u vinden in uw polisvoorwaarden. Als u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie komen de kosten van de behandeling voor eigen rekening. Het is voor u belangrijk te weten op welke wijze u bent verzekerd. De kosten voor fysiotherapie vallend in de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van uw no-claim. Fysiotherapie met een chronische indicatie wordt vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten komen wel ten laste van uw no-claim.

Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers heeft contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars waardoor wij uw behandeling rechtstreeks kunnen declareren.