Vergoedingen

Fysiotherapie

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

 

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren tot 18 jaar met een chronische aandoening die voorkomt op de landelijke lijst chronische aandoeningen kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

 

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Bij patiënten van 18 jaar en ouder worden de behandelingen fysiotherapie meestal vergoedt uit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt hangt af van de aanvullende verzekering die u heeft gekozen. Er geldt in de meeste gevallen een maximaal aantal behandelingen per kalenderjaar.

Uitzondering hierop is de vergoeding voor chronische aandoeningen

 

Chronische aandoeningen

De landelijke lijst chronische aandoeningen bevat een aantal aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. De laatste jaren zijn hier echter een aantal chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat uit verwijderd.

Bij een chronische aandoening vergoedt de basisverzekering fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of kunt u vergoed krijgen met een aanvullende verzekering. De eerste 20 behandelingen betaalt u maar één keer per aandoening.

 

Eigen risico

Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico ingevoerd voor iedereen die ouder is dan 18 jaar.

Het eigen risico is het drempelbedrag van je zorgverzekering dat u moet betalen zodra je zorgkosten maakt.  Het eigen risico is ingevoerd, zodat mensen bewuster omgaan met zorg.

Het eigen risico is een bedrag dat de verzekerde eerst uit eigen zak moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden.

Ieder jaar start de teller van het eigen risico opnieuw. Indien het eigen risico voor een bepaald jaar is ‘opgemaakt’, worden behandelingen en andere zorgkosten die volgen, vergoed door de verzekeraar.

Voor het jaar 2021 is dit bedrag vastgesteld op €385,-

Diverse klachten worden vergoed uit de basisverzekering 

Indien u last hebt van Claudicatio klachten (etalagebenen), dan worden gedurende de looptijd van 1 jaar maximaal 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Indien noodzakelijk kunt u na deze behandelingen nog gebruik maken van uw aanvullende verzekering.

Bij COPD krijgt U, afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit (longaanvallen), tot maximaal 70 behandelingen in het startjaar en maximaal 52 behandelingen in het vervolgjaar vergoed. Indien noodzakelijk kunt u na deze behandelingen nog gebruik maken van uw aanvullende verzekering.

U krijgt bij artrose in knie- en heupgewrichten maximaal 12 behandelingen fysiotherapie per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysiotherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u hoeveel behandelingen u nodig hebt. Indien noodzakelijk kunt u na de eerste 12 behandelingen in de basisverzekering nog gebruik maken van uw aanvullende verzekering.

Fysiotherapie na ziekenhuisopname kan, onder bepaalde omstandigheden, vergoed worden uit de basisverzekering.

Indien u nog vragen heeft of een en ander met betrekking tot de vergoeding van fysiotherapie is niet geheel duidelijk, dan kunt u zich altijd wenden tot de praktijk.

  OPENINGSTIJDEN

Maandag 07:30 – 19:00
Dinsdag 08:00 – 19:00
Woensdag 07:30 – 18:00
Donderdag 08:00 – 19:00
Vrijdag 07:30 – 19:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

  +31(0) 495 520 313