Vergoedingen

Vergoeding van fysiotherapie in 2016

Algemene informatie over vergoeding van fysiotherapie.

Fysiotherapie wordt al enkele jaren zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed.

Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand:, d.w.z. vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:

de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering(de rest vanuit de aanvullende verzekering).

kinderfysiotherapie door een geregistreerde kindertherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).

behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

Chronische aandoeningen
De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste 20 worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

De genoemde chronische lijst vindt u via deze link: www.fysiotherapieramaekers.nl/files/Chronische lijst diagnoses.pdf

In vergelijking met 2011 zijn er in 2012 een aantal chronische diagnosecodes van de chronische lijst geschrapt.

Het gaat om de volgende aandoeningen die in 2012 niet meer als chronische aandoening uit de basisvergoeding worden vergoed:

  • Reumatoïde artritis
  • Ziekte van Bechterew
  • Postoperatief bij hartoperaties
  • Postoperatief bij gecorrigeerde congenitale afwijkingen
  • Wervelfractuur als gevolg van osteoporose

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.

Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen (of een bepaald bedrag) per jaar wordt vergoed en niet per ziektegeval. Houdt u daar rekening mee.

Eigen risico en fysiotherapie in 2016 Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt voor kosten in de basisverzekering een verplicht eigen risico.
De fysiotherapie die binnen de zogenaamde chronische lijst valt, dus alleen bij chronische indicaties vanaf de 13e behandeling vallen onder de basisverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico.
In de andere gevallen valt fysiotherapie niet in de regeling van het eigen risico.

Per 1 januari 2016 bedraagt het eigen risico € 385,-

vergoeding