Valpreventie

Met het ouder worden gaan conditie, spierkracht en evenwicht achteruit waardoor het soms moeilijker wordt om uw balans te houden. Voor valpreventie ofwel om een val-ongeval te voorkomen kunt u terecht bij Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers in Weert. Wij helpen u om uw fitheid en evenwicht te verbeteren, zodat u steviger op uw benen staat.

Valongevallen van ouderen vormen een groeiend probleem, maar zijn goed te voorkomen. De gevolgen van een val zijn voor ouderen vaak ernstig. Dikwijls verliest de oudere zijn zelfredzaamheid en moet hij een groter beroep doen op zijn omgeving. Ook (kostbare) professionele hulp wordt na een val regelmatig noodzakelijk. Tot slot kan beperktere mobiliteit na een val leiden tot een sociaal isolement. Alle reden om samen met de ouderen te zorgen dat een val wordt voorkomen en vitaliteit behouden blijft.
Screening met Valanalyse
Verminderd zicht, het ontbreken van een degelijke trapleuning of duizeligheid door medicijngebruik, allemaal oorzaken van een val. Ook een slechte balans, een verkeerd looppatroon en verminderde spierkracht verhogen het risico op vallen. Met kleine aanpassingen in medicatie, extra aandacht voor goed zicht, of goede beweegprogramma’s  kan het valrisico aanzienlijk verminderd worden.

Valpreventie
Inmiddels weten we heel goed wat werkt in valpreventie. De eerste stap voor het verminderen van valrisico is goede screening. Op basis van de uitkomsten hiervan kan tijdig actie ondernomen worden om te zorgen dat de kans op een val kleiner wordt. Er kan al met een test van een paar minuten (drie vragen) beoordeeld worden of iemand een verhoogd valrisico heeft. Het is dus makkelijk toe te passen. Alleen bij de mensen met een verhoogd risico moet een nadere analyse ingezet worden. Met de testen uit de Valanalyse wordt inzicht verkregen in de factoren die dit risico verhogen. V
Vervolgens  wordt samen met de oudere verder gekeken naar mogelijke maatregelen of activiteiten die helpen het valrisico te verkleinen.

 

Geriatrie fysiotherapie

De Geriatrie fysiotherapeuten Sjoerd van Velthoven en Patricia Nagel verzorgen de valtraining in groepsverband of individueel.

 

Geriatriefysiotherapie_Rammaekers