Beweegprogramma

Het Cardio Vasculair Risico Management (CVR) beweeg-programma is geschikt voor mensen met een verhoogd risico op hart en vaatziekten. Indien u bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol of overgewicht heeft en wellicht nog rookt of een combinatie van bovenstaande, dan is dit programma iets voor u. In overleg met de huisartsen in de regio Weert, heeft een groep van 5 fysiotherapiepraktijken een oefenprogramma opgezet voor mensen met een verhoogd risico op hart en vaatziekten.

In dit programma leert u, als deelnemer, op een verantwoorde manier actief uw belastbaarheid te vergroten. Er wordt gewerkt aan conditie, kracht, mobiliteit en stabiliteit binnen een op maat gemaakt oefenschema waarbij rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen/klachten.

Door informatie en adviezen krijgt u op verantwoorde wijze inzicht in uw huidige risico’s en de beste manier waarop u die kunt verkleinen.

Beweegprogramma Cardio Vasculair Risico Management

De verwijzing naar dit oefenprogramma vindt plaats door de huisarts, praktijkondersteuner of specialist wanneer u binnen de doelgroep valt en zij het zinvol achten dat u deelneemt.

Trainingsdoel :

U te activeren en de levensstijl te veranderen, zodat een vermindering wordt bewerkstelligt van de cardiovasculaire risicofactoren.

Duur van CVRM- programma: 4 maanden.

De eerste 3 maanden traint u 2x per week
De 4e maand wordt dat 1x per week en gaat u daarnaast zelf een beweegactiviteit oppakken.

5 evaluatiemomenten:

  • 6 weken: tussentijdse evaluatie, waarin intake en testen opnieuw worden geëvalueerd en bijgesteld.
  • 3 maanden: tussentijdse evaluatie, waarin intake en testen opnieuw worden geëvalueerd en bijgesteld.
  • 4 maanden: eindevaluatie, hierin word besproken hoe de training is verlopen en wat de behaalde resultaten zijn. tevens geeft u aan met welke sportactiviteit u verder wilt gaan. Dit kan fitness zijn, maar kiest u vooral een sportactiviteit die bij u past en waar u van verwacht dat u die voor een lange tijd kunt volhouden en zichzelf kunt blijven motiveren.
  • 8 maanden: follow-up, waar u nog 1 maal een evaluatie krijgt na een langere periode. Dit om na te gaan of u de motivatie tot sporten heeft kunnen volhouden en wat de uitslagen zijn van de testen.
  • 1 jaar: eindevaluatie.

Kosten

De kosten voor de trainingen van het beweegprogramma CVRM bedragen € 43,75 per maand
(4 maanden) en zullen voor eigen rekening komen.
De kosten voor de 5 evaluatiemomenten (inclusief intake en evaluatie na 1 jaar) worden vanuit uw aanvullende verzekering vergoed, indien u hiervoor verzekerd bent.

Onze fysiotherapeut die mensen begeleid met CVRM is:

Download de folder