Fysiotherapie

logo-fysionet-home

 

 

 

Fysiotherapie is voor mensen van alle leeftijden die als gevolg van een lichamelijke aandoening of beperking, problemen ondervinden tijdens het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. 
Een fysiotherapeut onderzoekt, behandelt, adviseert en begeleidt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij klachten of blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Veel klachten in het houding – en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed.

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: 
pijn, krachtsvermindering, stabiliteitsproblemen, ademhalingsproblemen, zwellingen en bewegingsbeperkingen. 
De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten(trauma), het uitoefenen van werkzaamheden, als gevolg van een ongeval, een chronische aandoening of ontstaan zijn door veroudering.

Naast het behandelen van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan de preventie van klachten, het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd.

Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen fysiotherapeut mag noemen wanneer hij/ zij de 4-jarige gelijknamige HBO studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG registratie bezit en de verplichte bij- en nascholingen blijft volgen.

Alle Fysiotherapeuten binnen Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers zitten in het Centraal Kwaliteitsregister en zijn zodoende CKR geregistreerd.

Een behandeling duurt ongeveer een half uur. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut zich een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen om zo tot het gewenste resultaat te komen.

De fysiotherapeut beschikt over diverse behandelmogelijkheden:
­-  Oefentherapie (bewegingstherapie) 
­-  Massage  
-  Fysiotechniek

Vanaf 1 januari 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, wat wil zeggen dat voor het krijgen van fysiotherapie geen verwijsbrief meer noodzakelijk is.