SGL Kuyperhof

SGL wordt sinds januari 2019 bestuurd door Lidy Evenhuis.

“Wij willen dat onze cliënten, mensen met hersenletsel in de chronische fase, zodanig ondersteund worden dat zij het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Wij willen dit doen op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten geven samen invulling aan de droom van de cliënt. Om dat te realiseren krijgen medewerkers organisatieruimte, zodat ze vanuit hun professionaliteit, talenten en vakmanschap inhoud kunnen geven aan de wensen en behoeftes van de cliënten. Samen gaan we steeds een stapje verder!”

  INFORMATIE

BEDRIJFSNAAM

SGL Kuyperhof

LOCATIE / ADRES

Havikstraat 18, 6135 ED Sittard

WEBSITE

Deel dit verhaal, kies je platform!