Kwaliteit en PLUS-certificering

Kwaliteit is bij Centrum voor fysiotherapie Ramaekers meer dan alleen een woord of een streven. Onze praktijk realiseert zelfstandig en in samenwerking met anderen meetbare verbeteringen in het niveau van onze fysiotherapeutische zorg. De behaalde resultaten brengen wij uiteraard graag concreet onder woorden. Handencentrum Weert is onderdeel van Centrum voor fysiotherapie Ramaekers.

Certificering als Plus Praktijk

Sinds 13 november 2013 is Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers HCA gecertificeerd en zodoende Plus Praktijk. Het Plus-certificaat betekent dat de praktijk intern de zaken goed op orde heeft, innovatief denkt en dat de patiënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering. Verder houdt het plus certificaat in, dat onze patiënten een goede, effectieve dienstverlening krijgen en vooral kwalitatief hoogwaardige zorg.

Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers  wordt door zorgverzekeraars CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Menzis erkend als Plus Praktijk. Deze erkenning is voorbehouden aan fysiotherapiepraktijken die de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging op alle fronten overstijgen.

Voor de toekenning van het predicaat Plus Praktijk wordt gekeken naar deskundigheid, professionaliteit, intakeprocedures, behandelwijzen en de uiteindelijke resultaten. De tevredenheid van onze cliënten speelt hierbij uiteraard een sleutelrol.

Door zich als Plus Praktijk te onderscheiden heeft Centrum voor fysiotherapie Ramaekers  bewezen ruimschoots te voldoen aan de eisen en behoeften van onze patiënten en cliënten.

In onderstaande links ziet u de door ons verkregen certificaten:

HCA Plus Certificaat Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers 20-11-2015

HCA effectiviteitscertificaat Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers 2-11-2017

Certificaat Praktijkaudit FysioTopics Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers 24-10-2019

HKZ certificatie

Centrum voor fysiotherapie Ramaekers wil behandelkwaliteit meetbaar en transparant houden. Zonder een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem is goed kwaliteitsmanagement immers onmogelijk. Daarom zijn wij sinds 2012 gecertificeerd onder het HKZ keurmerk. Hierin wordt de basis vastgelegd waaraan het kwaliteitsbeleid in zorg- en welzijnsinstellingen moet voldoen.

Onze HKZ certificatie bewijst dat het Centrum voor fysiotherapie Ramaekers de patiënt of cliënt altijd centraal stelt en de interne zaken naar behoren heeft geregeld. Ook leveren onze professionals betrouwbare resultaten en wordt de dienstverlening continu ontwikkeld. Onze praktijk beschouwt het certificaat als minimumvoorwaarde. De kwaliteit van de zorg blijft dus altijd op een hoog niveau.

FysioTopics

Onze praktijk is aangesloten bij FysioTopics, een nationale kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken, die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doen zij door zorgplannen te ontwikkelen die u als patiënt daadwerkelijk verder helpen. Op dit moment zijn de zorgplannen Nekpijn, schouderpijn en Rugpijn in gebruik. FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Zorg van hoogwaardige kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en samenwerking met zorgpartners, werkt FysioTopics aan een structurele verbetering in de zorg. FysioTopics ziet de toekomst in hoogwaardige zorgplannen gekoppeld met patiëntrelevante uitkomsten als doel. De visie van FysioTopics op kwaliteit staat beschreven in een kwaliteitsdocument. Een document wat de basis is voor het kwaliteitsdenken.

De uitkomsten van de zorgplannen worden op geaggregeerd niveau gedeeld met betrokken zorgpartners. Dit wanneer er voldoende patiënten zijn geïncludeerd in het zorgplan om dit zorgvuldig te kunnen vormgeven. Dit betreft nu het zorgplan lage rugpijn met ruim 31.000 geïncludeerde patiënten (stand mei 2018) en het zorgplan nekpijn met ruim 12.000 geïncludeerde patiënten (stand mei 2018). De uitkomsten worden gedeeld op basis van de gehanteerde klinimetrie en de persoonskenmerken van de groep

FysioTopics heeft de ambitie om de zorg in Nederland met concrete stappen te verbeteren door het ontwikkelen van kwaliteit. De praktijken van de vereniging maken zich sterk voor de beste kwaliteit van zorgverlening en stellen zich transparant en toetsbaar op. Het verbeteren van zorg gaat niet vanzelf, maar is een lange en soms lastige weg. FysioTopics is er van overtuigd dat dit traject moet worden ingegaan. Nieuwe tijden vragen om nieuwe richtingen. FysioTopics kiest een richting van kwaliteit en geeft hiermee invulling aan de zorgvraag.

Kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing zijn de belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van duurzame, hoogstaande zorg in Nederland. Deze doelstelling vormt het hart van de missie en visie van FysioTopics, een vereniging van de kwalitatief meest hoogstaande fysiotherapiepraktijken.

Centrum voor fysiotherapie Ramaekers ondersteunt deze doelstelling. Daarom hebben wij ons als lid aangesloten bij FysioTopics om kennis te delen en concrete verbeteringen aan producten en diensten te realiseren. Onze uitstekende resultaten op gebied van klanttevredenheid en kwaliteitsmanagement stellen ons in staat om een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de fysiotherapeutische zorg.

SelectFysio

Onze praktijk is aangesloten bij de stichting SelectFysio. SelectFysio is een samenwerkingsverband eerstelijns gespecialiseerde top-fysiotherapiepraktijken regio Zuidoost Brabant en Limburg. SelectFysio ontwikkelt fysiotherapeutische producten die in de eerstelijnszorg beschikbaar worden gesteld aan cliënten. SelectFysio werkt hierbij nauw samen met zorgaanbieders in regio Zuidoost Brabant zoals Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, klinieken, huisartsenorganisaties en instellingen voor verpleeg- en thuiszorg. Doelstelling van de stichting is het ontwikkelen en implementeren van kwalitatief hoogwaardige specialistische fysiotherapeutische zorgproducten die afgestemd zijn op de vraag van de cliënt én ketenzorgpartners. Dit alles passend in het zorgklimaat van de toekomst.

Keurmerk

Naast onze eigen kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Keurmerk Fysiotherapie.

Alle fysiotherapeuten werkzaam bij Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers zijn geregistreerd in het Keurmerk Fysiotherapie en voldoen aan de volgende eisen:

  • Staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • Werken volgens de bestaande KNGF-richtlijnen
  • Volgen gerichte na-en bijscholing van het Keurmerk Fysiotherapie
  • Behalen jaarlijks punten voor deskundigheidsbevordering
  • Nemen deel aan de klachtenregeling volgens de “Wet Klachtenregeling Cliënten Zorgsector”
  • Onderwerpen zich aan het KNGF-tuchtrecht

Alles over dit kwaliteits-en BIG register kunt u lezen op: www.fysiotherapie.nl

Qualiview

Het meten van de patiënttevredenheid wordt in onze praktijk verzorgd door Qualiview.

Onze patiënten hebben hun ervaring met onze praktijk in 2019 beoordeeld met een 8,9!  

In onderstaande links ziet u de door ons verkregen certificaten:

FPM certificaat 2014

FPM certificaat 2015

FPM certificaat 2016

FPM certificaat 2017

FPM certificaat 2018

FPM certificaat 2019

  OPENINGSTIJDEN

Maandag 07:30 – 19:00
Dinsdag 08:00 – 19:00
Woensdag 07:30 – 18:00
Donderdag 08:00 – 19:00
Vrijdag 07:30 – 19:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

  +31(0) 495 520 313