Valpreventie

In maart 2017 heeft Sjoerd van Velthoven zich gespecialiseerd op het gebied van valpreventie. Verminderd zicht, het ontbreken van een degelijke trapleuning of duizeligheid door medicijngebruik, allemaal oorzaken van een val. Ook een slechte balans, een verkeerd looppatroon en verminderde spierkracht verhogen het risico op vallen. Met kleine aanpassingen in medicatie, extra aandacht voor goed zicht, […]

Keurmerk Fysiotherapie

Per 1 januari 2017 zijn alle fysiotherapeuten van Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers lid van het Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk Fysiotherapie is een kwaliteitregister met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Hiervoor wordt data verzameld en […]