Per 1 januari 2017 zijn alle fysiotherapeuten van Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers lid van het Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk Fysiotherapie is een kwaliteitregister met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Hiervoor wordt data verzameld en wordt in groepen gewerkt aan een proces van ‘leren en verbeteren’ ( peer review). Doelstelling Keurmerk Fysiotherapie
Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.