Plus Praktijk

Plus audit

Certificering en samenwerking
Kwaliteit is bij Centrum voor fysiotherapie Ramaekers meer dan alleen een woord of een streven. Onze praktijk realiseert zelfstandig en in samenwerking met anderen meetbare verbeteringen in het niveau van onze fysiotherapeutische zorg. De behaalde resultaten brengen wij uiteraard graag concreet onder woorden. Handencentrum Weert is onderdeel van Centrum voor fysiotherapie Ramaekers.

HKZ certificatie
Centrum voor fysiotherapie Ramaekers wil behandelkwaliteit meetbaar en transparant houden. Zonder een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem is goed kwaliteitsmanagement immers onmogelijk. Daarom zijn wij sinds 2012 gecertificeerd onder het HKZ keurmerk. Hierin wordt de basis vastgelegd waaraan het kwaliteitsbeleid in zorg- en welzijnsinstellingen moet voldoen.

Onze HKZ certificatie bewijst dat het Centrum voor fysiotherapie Ramaekers de patiënt of cliënt altijd centraal stelt en de interne zaken naar behoren heeft geregeld. Ook leveren onze professionals betrouwbare resultaten en wordt de dienstverlening continu ontwikkeld. Onze praktijk beschouwt het certificaat als minimumvoorwaarde. De kwaliteit van de zorg blijft dus altijd op een hoog niveau.

Certificering als PlusPraktijk
Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers  wordt door zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis en De Friesland erkend als PlusPraktijk. Deze erkenning is voorbehouden aan fysiotherapiepraktijken die de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging op alle fronten overstijgen.

Voor de toekenning van het predicaat PlusPraktijk wordt gekeken naar deskundigheid, professionaliteit, intakeprocedures, behandelwijzen en de uiteindelijke resultaten. De tevredenheid van onze cliënten speelt hierbij uiteraard een sleutelrol.

Door zich als PlusPraktijk te onderscheiden heeft Centrum voor fysiotherapie Ramaekers  bewezen ruimschoots te voldoen aan de eisen en behoeften van onze patiënten en cliënten.

Samenwerking met FysioTopics
Kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing zijn de belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van duurzame, hoogstaande zorg in Nederland. Deze doelstelling vormt het hart van de missie en visie van FysioTopics, een vereniging van de kwalitatief meest hoogstaande fysiotherapiepraktijken.

Centrum voor fysiotherapie Ramaekers ondersteunt deze doelstelling uiteraard van harte. Daarom hebben wij ons als lid aangesloten bij FysioTopics om kennis te delen en concrete verbeteringen aan producten en diensten te realiseren. Onze uitstekende resultaten op gebied van klanttevredenheid en kwaliteitsmanagement stellen ons in staat om een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de fysiotherapeutische zorg.

Samenwerking met Selectfysio
Diverse PLUS gecertificeerde fysiotherapiepraktijken in Limburg en Noord-Brabant maken zich binnen de vereniging SelectFysio sterk voor de ontwikkeling en borging van expertise en kwaliteit in de zorg. Centrum voor fysiotherapie Ramaekers Weert is één van deze praktijken.