Kwaliteit/PLUS-certficering

Na in december 2012 HKZ gecertificeerd te zijn, is Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers sinds 13 november 2013 HCA gecertificeerd en zodoende Pluspraktijk. Het Plus-certificaat betekent dat de praktijk intern de zaken goed op orde heeft, dat de patiënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Verder houdt het plus certificaat in, dat onze patiënten een goede, effectieve dienstverlening krijgen en vooral een kwalitatief hoogwaardige zorg.

Onze praktijk is aangesloten bij de stichting SelectFysio. SelectFysio is een samenwerkingsverband eerstelijns gespecialiseerde top-fysiotherapiepraktijken regio Zuidoost Brabant en Limburg. SelectFysio ontwikkelt fysiotherapeutische producten die in de eerstelijnszorg beschikbaar worden gesteld aan cliënten. SelectFysio werkt hierbij nauw samen met zorgaanbieders in regio Zuidoost Brabant zoals Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, klinieken, huisartsenorganisaties en instellingen voor verpleeg- en thuiszorg. Doelstelling van de stichting is het ontwikkelen en implementeren van kwalitatief hoogwaardige specialistische fysiotherapeutische zorgproducten die afgestemd zijn op de vraag van de cliënt én ketenzorgpartners. Dit alles passend in het zorgklimaat van de toekomst.

Ook is onze praktijk aangesloten bij FysioTopics; een nationaal kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken, die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doen zij door zorgplannen te ontwikkelen die u als patiënt daadwerkelijk verder helpen. Op dit moment zijn de zorgplannen Nekpijn en Rugpijn in gebruik.

We proberen een kwalitatief hoogwaardig product te waarborgen en ontwikkelen protocollen voor de behandeling van bepaalde aandoeningen.

Naast onze eigen kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Keurmerk Fysiotherapie.

Alle fysiotherapeuten werkzaam bij Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers zijn geregistreerd in het Keurmerk Fysiotherapie en voldoen aan de volgende eisen:

  • Staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • Werken volgens de bestaande KNGF-richtlijnen
  • Volgen gerichte na-en bijscholing van het Keurmerk Fysiotherapie
  • Behalen jaarlijks punten voor deskundigheidsbevordering
  • Nemen deel aan de klachtenregeling volgens de “Wet Klachtenregeling Cliënten Zorgsector”
  • Onderwerpen zich aan het KNGF-tuchtrecht

Alles over dit kwaliteits-en BIG register kunt u lezen op: www.fysiotherapie.nl

Onze patiënten hebben hun ervaring met onze praktijk in 2016 beoordeeld met een 8,7!  De resultaten komen uit een wetenschappelijk ‘CQ-index onderzoek dat onafhankelijk uitgevoerd is door Qualizorg BV.

In onderstaande link ziet u het door ons verkregen certificaat:

FPM certificaat 2014 4018229-Bijlage_1

FPM certificaat 2015 040182290-Bijlage_1